Vragen

Waarom zijn onze gronden altijd kansrijk?

HollandsGrond is een specialistische exclusieve aanbieder van grond. Wij onderscheiden ons niet alleen door onze expertise, maar ook door onze beperkte voorraad. In tegenoverstelling tot andere grondaanbieders, doen wij gemiddeld slechts drie tot vijf projecten per jaar. Simpelweg omdat de kansrijke gronden niet alledaags voor het oprapen liggen of de horizon te lang is.

HollandsGrond koopt uitsluitend gronden met een uitstekend toekomstperspectief of zelfs al van bestemming zijn gewijzigd. Wij werken volgens het eeuwenoude principe dat luidt: “een prachtige villa in een sloppenwijk heeft niet veel waarde, in tegenoverstelling tot een krot in een villawijk.” Kortom, de belangrijkste prijsfactor is niet het gebouw, maar de grond! Alle gronden die u worden aangeboden zijn zeer zorgvuldig en deskundig geselecteerd. Wij hanteren o.a. de volgende selectiecriteria:

 • Ligging van de gronden t.o.v. woningbouw, industriegebieden en/of recreatiegebieden;
 • Huidige bestemmingswijzigen in de omgeving;
 • Behoefte woningmarkt en/of huisvestigingbehoefte voor ondernemers;
 • Ontwikkelingen bij gemeentes, provincies en projectontwikkelaars;
 • Wij voeren gesprekken met gemeenten en/of andere belanghebbende partijen.

Waar is de prijs van onze gronden van afhankelijk?

De prijs voor een kavel is afhankelijk van:

 • De locatie (grond in Noord-Holland is bijvoorbeeld duurder dan grond in Friesland);
 • De periode waarin wordt verwacht dat er een bestemmingswijziging zal worden ondergaan;
 • De periode waarin wordt verwacht dat de gronden worden verkocht;
 • Indien er al sprake is van een bestemmingswijziging, de periode waarin wordt verwacht dat de gronden worden verkocht;
 • Er dient sprake te zijn van een behoorlijke prijsstijging bij een bestemmingswijziging of bij verkoop aan een projectontwikkelaar indien er al sprake is van een bouwbestemming.

Hoe verloopt met koopproces en het vervolg daarop?

 1. Nadat u een of meerdere kavels heeft gereserveerd ontvangt u een koopovereenkomst met de gemaakte afspraken. Afhankelijk van uw voorkeur kan dit per mail of tijdens een persoonlijk gesprek.
 2. Nadat de koopovereenkomst is getekend wordt er een afspraak gemaakt met de notaris om de leveringsakte te ondertekenen. Tegelijkertijd ontvangt u de instructies m.b.t. de transactie van de notaris. De betaling kan uitsluitend via de notaris gebeuren.
 3. U ondertekend de leveringsakte waarna de notaris deze direct zal inschrijven bij het kadaster. Hierna bent u direct voor 100% eigenaar van de aangekochte grond(en).
 4. HollandsGrond gaat actief op zoek naar een geschikte koper(s) van uw gronden. Biedingen van potentiële kopers worden altijd met u besproken. Wij behartigen uw belangen. Uw belang is om de beste prijs voor de grond te ontvangen. Dat is ook ons belang!
 5. Uw grond wordt verkocht door bemiddeling van HollandsGrond. Indien u – om welke reden dan ook – de grond eerder wenst te verkopen dan de verwachtte verkooptermijn, is dit altijd mogelijk. HollandsGrond zal u dan deskundig bijstaan om de gronden voortijdig te verkopen.