Diensten

Voor de grote én kleine belegger

HollandsGrond maakt het voor de kleine belegger mogelijk om kansrijke grond aan te kopen (bouwgrond, agrarische grond en grond met een recreatieve bestemming). HollandsGrond verdeelt de grond doorgaans in kavels van 1.000m². Klein genoeg om gemakkelijk in te stappen, groot genoeg om aanzienlijk voordeel te behalen. Investeren in grond is zorgeloos. Niets voor niets wordt grond als een veilig beleggingsobject gekwalificeerd. Anders dan bij aandelen en obligaties, is grond waardevast. Grond kan simpelweg niet worden bijgedrukt waardoor de waarde niet kan verwateren. Grond is onderhevig aan een constante en autonome waardestijging.

Kortlopende projecten

HollandsGrond richt zich voornamelijk op kortlopende projecten. Wij hebben voor deze strategie gekozen omdat, hier doorgaans het hoogste rendement kan worden behaald. Een belegging op de lange termijn is ook heel rendabel. Zelfs tijdens de kredietcrisis is de grondprijs gemiddeld met 6% per jaar gestegen (bron: NVM). De bevolking blijft immers groeien terwijl er geen grond bijkomt. Grond wordt steeds schaarser en dus duurder, daar kunt u van profiteren.

Verkaveling
HollandsGrond verdeelt de grond direct in kavels van 1000m². Klein genoeg om gemakkelijk te kunnen instappen, groot genoeg om aanzienlijk voordeel mee te kunnen halen. Bij verkoop laten we de overdrachtsakte bij de notaris passeren, waardoor het perceel officieel eigendom is van u.
Specialistisch
HollandsGrond bezit alle expertise op het gebied van grond, van planologisch inzicht tot juridische kennis. Gecombineerd met jarenlange ervaring zijn wij als geen ander in staat de beste gronden voor onze klanten te traceren en een gunstige aanbieding te doen.
Belangenbehartiging
Zodra er een partij aanklopt die de grond van onze klanten wilt kopen om te ontwikkelen zal HollandsGrond de onderhandelingen voeren uit naam van al onze klanten. Om er voor onze klanten het maximale uit te halen, is veel specifieke kennis en ervaring nodig die uiteraard bij ons aanwezig is. Tot slot zorgt de notaris voor een snelle financiële afwikkeling.
Reële prijzen
Onze verkoopprijs is lager dan bij veel andere aanbieders. Onze aantrekkelijke prijzen zijn namelijk niet gebaseerd op de spectaculaire grondwaardestijging ná bestemmingswijziging. We blijven reëel en bieden onze (bouw)grondkavels in eerste instantie aan als zeer veilige investering waarvan de waarde al vele jaren achterheen een stijging laat zien.